אופצית אוכף – Straddle

אם אתה סוחר ואתה מתעניין בהשקעות בתנודת המחירים בשוק כמטרה העיקרית של ההשקעות שלך, כדאי שתדע שיש מוצר יעיל מאד שיאפשר לך לשלוט בתחום מיוחד זה של מסחר.   

אופצית אוכף (Straddle) -  היא השקעה בה הסוחר קונה אופציית רכש (Call Option) ומוכר (Put option) באותה עת ובאותה רמת מחיר.  

על ידי קנית אופצית אוכף הסוחר מהמר שהשוק ינוע מספיק מעלה ומטה בתוך תקופת הזמן המוגדת, כך שאופציית האוכף שהוא מחזיק תרויח הרבה מעל ההשקעה הראשונית שבה הוא השקיע. המשקיע שרכש את אופצית האוכף מצפה שיקרו מספר תרחישים אפשריים כמתואר בשלושת הדוגמאות הבאות:   

1) מחירי נכסי הבסיס ינועו בסכום גבוה לכיוון מסויים תוך זמן קצר.   

2) השוק ינוע מעלה ומטה – מעל ומתחת מחיר הרכישה של אופציית האוכף תוך זמן קצר.   

3) תנודת המחירים המשוערת שהיתה הבסיס לקביעת מחיר האופציה, נעה הרבה יותר מהצפוי תוך תקופת זמן קצרה.  

ההסבר מדוע תנועה חזקה לכיוון אחד יכולה לעזור למשקיע באופצית האוכף תודגם בהמשך.   

נניח שהמשקיע רוכש את צמד המטבעות דולר אוסטרלי\דולר אמריקאי AUD/USD באופציית אוכף במחיר 92 סנטים עבור 3 סנטים כשתקופת ההחזקה שיקרה שינוי היא חודש אחד, אם הצמד AUD/USD דולר אוסטרלי\דולר אמריקאי יטפס למחיר של 99 סנטים יוכל המשקיע להרוויח 7 סנטים.  

בקניית אופציית האוכף השקיע המשקיע 1.5 סנטים עבור אופציית הרכש (Call option), וכן השקיע 1.5 סנטים עבור אופציית המכר (Put option), כך שבסך הכל השקיע 3 סנטים, אולם בכך שמחיר השוק עלה מעל רמת ההשקעה בכך שעלה 7 סנטים, נוצר רווח של 4 סנטים למשקיע (7 סנטים פחות 3 סנטים=4 סנטים).   

דרך אחרת בה יכול בעל אופציית האוכף להרוויח בהשקעה על צמד המטבעות דולר אוסטרלי\דולר אמריקאי AUD/USD כשהוא משקיע באופציית אוכף ברמת מחירים של 92 סנט-
באופציית אוכף הוא יוכל להרוויח אם השוק יזוז מרמת מחיר של 92 סנטים ל95 ואחר כך ינוע מ-95 ל-92. נניח לצורך דוגמא זו, שהשוק חזר על תנודה זו פעמיים תוך כדי התקופה של חודש אחד. בתוך אותו החודש רכש המשקיע אופציית האוכף.  

כשצמד המטבעות AUD/USD הגיע לרמת מחיר של 95 סנט, בעל אופציית האוכף יכול היה לגדר דלתא ברמת מחירים של 95 סנט תוך תקווה השוק יוכל להמשיך בתנועה.   

גידור דלתא הוא תהליך של הסרת איום אפשרי מאופציית האוכף, מה הכוונה? כשהמשקיע קונה אופציית רכש (Call Option)  כחלק מאופציית האוכף, המשקיע רוכש את הזכות אולם לא את החובה לקנות את המטבע ברמה מסוימת, אשר נקראת מחיר הפקיעה. ברור שאופציית הרכש כוללת צפי לקניה  שכוללת צפי למכירה את ה  Put optionכאשר אתה קונה בעת ובעונה אחת גם אופציית מכר אתה  לוקח חלק באופציית אוכף. נובע מכך שכשהשוק ברמה זו, הדלתא, שהיא הסיכון שהמשקיע חשוף אליו הוא אפס (אם השוק נע למעלה המשקיע לא יפסיד, ואם רמת המחירים בשוק יורדת גם כאן המשקיע לא יפסיד). המשקיע יכול להפסיד רק את ההשקעה. אם רמת המחירים בשוק עולה למעלה המשקיע יקבל זמן ארוך יותר על הרכש ופחות קצר על המכר. כדי להגיע לסיכון אפסי המשקיע צריך למכור בשוק ולהסיר את הסיכון. אם זה קורה למשל פעמיים המשקיע ירוויח מהעליה מ92 ל-95 פעמיים ומהירידה מ95 ל92 פעמיים לסכום כולל של 12 סנטים על הסיכון. זה יפצה את המשקיע על איבוד ההשקעה הראשונית.

הדרך האחרונה בה המשקיע יכול להרוויח היא כשעולה התנודתיות הצפויה בשוק. תנודתיות צפויה היא מרכיב עיקרי להחלטה כמה כדאית ההשקעה באופציה מסויימת. תנודתיות צפויה היא כאשר ההערכה בשוק היא שהמחיר הבסיסי של השקעה יזוז במשך תקופת זמן (נניח לחודש) שנתית. ככל שהתנודתיות הצפויה גדולה יותר, כך עולה ערך האופציה. משתמשים בתנודתיות נמוכה להעריך את המחיר של האופציה. כשמעריכים שתהיה תנודתיות נמוכה מחיר האופציה וערכה להשקעה יורדים.  

 
 
 

למאמרים נוספים בנושא אסטרטגיית מסחר באופציות בינאריות :