ניהול כספי מסחר

התכנית

השיטות לניהול כספי כוללות חלוקת משנה לכמה תחומים מוגדרים. הראשון היא סכום ההשקעה שהסוחר מקציב למסחר, והשני הוא כמה כסף הסוחר מוכן להפסיד במסחר מסויים.

לפני כניסה למסחר המשקיע צריך להחליט על  אסטרטגיה בנושא רווח והפסד שהוא מוכן לקבל, וגודל ההימור שהוא מוכן לקחת.

באופן כללי, סיכון מחושב צריך להיות כזה שבו הרווח הוא כפולה של ההפסד. למשל, סוחר הרוצה להרוויח 2$ לכל 1$ שהוא מסכן מההשקעה במסר. בתסריט ובו יש מספר סוחרים המגיעים לאמות המידה האלה, הסוחר צריך להצליח בקצת יותר מ33.3% מהזמן כדי שתהיה לו אסטרטגיה מוצלחת. החשבון צריך לעבוד כך על 9 עסקות מסחר: עסקות מוצלחות=(3 מוצלחות * 2$ רווח = סכום כולל של רווח 6$) עסקות כושלות= (6 הפסדים * 1$ כל הפסד=סכום 6$ הפסד). מדוגמה זו אפשר לראות שאחרי 9 עסקות, המוצלחות והכושלות יבטלו זה את זה, וייצרו אפס רווח והפסד. אחוז הצלחה שהוא קצת יותר מ33.3% יאפשר למשקיע להרוויח.

אם הסוחר לא פיתח גישה והבנה כזו כשבדק את שיטות המסחר, במשך הזמן הוא כנראה יפסיד כסף. כאשר נכנסים למסחר, הסוחר חייב להבין מתי הוא רוצה לעצור את ההפסד ולצאת מהמסחר, ומתי ירצה לקחת רווחים מהמסחר.

יצירת שיטה להפסקת הפסדים

כשהאסטרטגיה של ניהול ההפסדים במסחר נכנסת לפעולה, אחד מהנקודות הראשונות אותן צריכים המשקיעים לקחת בחשבון הוא כמה הם מוכנים לסכן במסחר בהתחשב ברמת ההשקעה שהוקצבה והתנודות בכלים הפיננסים. כדי להחליט כמה תנודות שוק הם מוכנים לקבל לעומת כיוון העמדה שלהם, הסוחרים צריכים להחליט מתי הם צריכים להפסיק את הפסדים ולצאת מהמסחר. “הפסק ההפסד” קובע כמה השקעה הסוחרים מוכנים לסכן במסחר. ההפסדים יכולים להיות מבוססים רק על רעיון הסכום של הכסף, למשל סיכון 1$, או על אחוז התנודה בשוק.

סוחרים יכולים לבדוק את התנודות בעבר או להשתמש בניתוח טכני כדי לקבוע מתי “עצירת הפסד” צריכה להכנס למסחר, או שהם יכולים לבסס את ההחלטה שלהם על הרעיון של הפסד אפשרי.

כאשר סוחר מתכנן אסטרטגיה למסחר שנבדקה בעבר, הסוחר יכול לבדוק כמה שיטות לגבי הסכומים שנדרשו לעצירת הפסד כדי לקבוע את הרמה המיטבית של עצירת הפסד. רמות תמיכה והתנגדות הן דרכים בדוקות לצייר את קו המגמה וסחר זהיר כדי להחליט על הרמה של   כפי EUR/USDעצירת ההפסד. על ידי בדיקת קו מגמה בצמד של אירו \ דולאר אמריקאי

יכולEUR/USDשניתן לראות בתשריט השבועי בהמשך, סוחר שהחלט לקצר (חסר) את ה

להכניס “הפסקת הפסד” בשוק כשהמחיר הוא קצת מעל קו ההתנגדות של המגמה ליד 1.51. אם השוק התקדם מעבר לרמה הזו, הסוחר צריך לצאת מעמדתו. הסוחרים ישתמשו בסמנים טכניים כמו מעבר ממוצעים או קוי מגמות ניצבים כדי ליצור רמה בשוק בה הם יוכלו לצאת מעמדתם. “הפסקת הפסד” היא דרך חשובה מאד להקטין הפסדים ולהגדיל רווחים.

בנוסף, הסוחר צריך להשתמש במערכת הפסקת הפסדים דינמית שנעה ביחד עם תנודות השוק.

המגמה שכדאי שהסוחר העוקב יקח בחשבון היא יצירת שיטות הפסקת הפסדים מלוות, שתוכננו מראש, וככל שהשוק מטפס למעלה, השיטות המלוות להפסקת הפסדים נעות למעלה עד לרמה שתקטין משיכות מטה שנוצרות מתנודות שוק בניגוד לצפי. ליווי הקטנת הפסדים יכול להיות פעולה קבועה התלויה באחוז התנודות בשוק או סכום מסויים שאליו הגיע הדולאר. כמה סוחרים משתמשים ברמת מחיר-תגובה כמו השער הנמוך ביותר ביום הקודם כשהם לוקחים עמדות ארוכות, או השער הגבוה ביותר ביום הקודם כשהם יוצרים עמדה קצרה. יש הרבה שיטות ליצור מערכת עצירת הפסדים מלווה כדי להעצים את המסחר והמשקיע צריך לבדוק את תנודות השוק בעבר בקשר לשימוש בכלים פיננסיים מסויימים כדי להחליט על הדרך הטובה ביותר להעצים רווחים באופן יחסי למערכת עצירת ההפסדים המלווה.

לקיחת רווחים

כמו שחשוב להחליט על כמה רוצים לסכן באופן יחסי לתנודה בכלים פיננסיים בהחלטה אם לצאת מהמסחר, צריך לדעת זאת גם כשרוצים לקחת רווחים. כמו בהפסקת הפסדים, הסוחר צריך להחליט מבעוד מועד בהתבסס על הסיכון הקשור להפסדים, מתי הוא יקח רווחים. באופן דומה להפסקת הפסדים הרמה של לקיחת רווחים יכולה להיות מבוססת על כמות משוערת של דולארים, אחוז התנודה בשוק או רמה טכנית מסויימת. רמות תמיכה והתנגדות הן דרכים מצויינות ליצור רמת לקיחת רווחים. כשמחליטים לקחת רווחים חשוב מאד לשלב את הסכום שאתה בודק לרווחים על המסחר, עם הסכום שאתה מוכן לסכן, שהוא סכום עצירת הרווחים שלך. סוחרים צריכים להמנע מלהתחיל מסחר כשהם מוכנים לסכן סכומים גבוהים יותר של השקעה מאשר הסכומים אותם הם מקוויים להרוויח. הפסקת הפסדים מלווה היא שיטה אחת שהסוחרים יכולים להשתמש בה לצורך לקיחת רווח מהמסחר.

 

למאמרים נוספים בנושא אסטרטגיית מסחר באופציות בינאריות :