אופציית רכש מכוסה

האסטרטגיה של כתיבת אופצית רכש, או האסטרטגיה של אופציית רכש מכוסה מתייחסת למצב בו המשקיע או הסוחר מוכר את האופצית הרכש כדי להטיב את רווחי תיק ההשקעות שלו או לאזן את הסיכונים בתיק ההשקעות ותרשים (פרופיל) ההשקעה. באסטרטגיה זו נוקטים משקיעים ותיקים ומנוסים וגם משקיעים החדשים לשוק המסחר באופציות. 

יש שתי סיבות מרכזיות למשקיע להשתמש באסטרטגיה של כתיבת אופציית רכישה: הראשונה הוא לקבל הטבה על ידי קבלת הפרמיה מהאופציה שנמכרה, והשניה היא להגן על תיק ההשקעות משוק שנמצא בהדרדרות. ההגדרה של אסטרטגית כתיבת אופצית רכש היא אופציית רכישה שנמכרת על נכס שהוא כרגע בבעלות המשקיע. 

אסטרטגיית כתיבת אופצית הרכישה מאזנת את הסיכון של המשקיע ולכן בדרך כלל משתמשים בה במקום לכתוב אופציות רכש “עירומות”. אופציית רכש עירומה (Naked Call Option), היא כזו כאשר המשקיע מוכר אופציית רכש, אולם אינו מחזיק בבעלותו את נכס הבסיס עליו הומצאה אופציית הרכש. 

סקירת האופציות

לאלו החדשים לנושא האופציות, נביא כאן סקירה מתומצתת של מספר הגדרות בסיס מעולם האופציות ומעולם המסחר באופציות בינאריות:
אופצית רכש (call) נותנת לקונה את הזכות, אבל לא את החובה, לקנות את נכס הבסיס של ההשקעה במחיר מסויים (כמו מחיר ההכרזה) ביום או לפני יום מסויים (עד פקיעת תוקף האופציה). 

למשל, אם אתה קונה בחודש נובמבר אופציית רכש של צמד המטבעותEUR/USD  עבור 1.50$ יש לך את הזכות, אבל לא את החובה לקנות את צמד המטבעות EUR/USD במחיר ההכרזה 1.50$ לפי הדולר לפני יום פקיעת החוזה עד לאותו היום, כשבמקרה זה זה יקרה בנובמבר. כל חוזה אופציה לקניה נקנה בכמות מסויימת של דולרים. הסכום שהמשקיע משלם על האופציה נקרא פרמיה (נאמר למשל, במקרה זה 0.001 לדולר). כאשר אתה קונה האופציה (סוחר באופציות בינאריות), הסכום שאתה מסכן אותו מוגבל לסכום הפרמיה ששלמת על האופציה, אולם כאשר אתה הוא מוכר האופציה אתה לוקח על עצמך סיכון בלתי מוגבל. 

מה היתרון באסטרטגיה של כתיבת אופציית רכש? 

באסטרטגיה של כתיבת אופציית רכש, המשקיע הוא מוכר האופציות. אסטרטגיה של כתיבת אופציית רכש כוונתה, שהמשקיע ימכור את אופציית הרכש המכוסה אשר תקטין את הסיכון שהמשקיע מצפה שיקרה. “מכוסה” הכוונה שהמשקיע יהיה בעל הנכס הבסיסי, (בדוגמה למעלה, בבעלותו צמד המטבעות). המשקיע מכוסה כנגד הפסדים בלתי מוגבלים בכתיבת אופציית רכש במקרה שהשוק עולה מעל המחיר שהוכרז וכן מממשים את האופציה לקניה. 

כאשר משתמשים באסטרטגיה לכתיבת אופציית רכש, למשקיע יהיה סיכון קצת שונה-תשקיף מול תשקיף כאשר רוכשים רק את בסיס הנכסים כמו מניות. אם מממשים את האופציה כשהיא בשלה (ביום הפקיעה) באסטרטגיה של כתיבת אופציית רכש המשקיע ישמור על הפרמיה, אולם בסיס הנכס ימכר במחיר ההכרזה. למשל, נניח שהמשקיע רכש SPY Spider ETF. 

אם המשקיע ימכור את אופציית הרכש שלו על הSPY  במחיר הכרזה של 120$, כאשר שוק הSPY – לא זז, או זז בקושי, המשקיע יכול לקבל את כל הפרמיה בלי לוותר על החזקה ארוכה בבסיס הרכש. אם השוק עולה מעל 120$ המשקיע יצטרך לוותר על החזקה בנכס הבסיס של SPY ב-120$. במקרה כזה, המשקיע ימכור את הSPY שלו, שהוא כבר רכש במחיר 120$, וגם יקבל את הפרמיה של 2$. משתמשים באופציות רכש מכוסות כמעט בכל שווקי המטבע. הן נפוצות במיוחד בשווקי הון. משקיעים בשווקי ההון ישתמשו באסטרטגיה של אופצית רכש מכוסה כדי להעשיר את ההחזרים, לאזן את הסיכון שלהם וכן בעבור הטבות מס. 

יש מספר סיבות שהמשקיעים משתמשים באסטרטגיה של כתיבת אופציית רכש. אחת היא כדי לקבל הכנסה מהפרמיום של מכירת הרכש. הסיבה השניה היא להשתמש בכתיבת אופציית הרכש בכדי לזכות ברווחים ברמות שהן מעל לרמת השוק הנוכחית. השלישית היא לאזן באופן כלשהו את הסיכון שמציג השוק. כאשר המשקיע מוכר את אופציית הרכש, הסיכון הוא עמדה קצרה בשוק. 

קיצור זמן החזקת הנכס בשוק יכול להיות מצב מסוכן, וחשוב למשקיע להבין את הסכנה של מכירת אופציה ,ערומה, לפני שנכנסים לסוג כזה של פעולה. אופציות רכש מכוסות הן אסטרטגיה חשובה לשימוש עבור משקיעים בעלי תיק השקעות, וצריך לחשוב על כך ברצינות אם האסטרטגיה שלך מכוונת לרווח גדול או בכדי להגן על תיק ההשקעות שלך. 


למאמרים נוספים בנושא אסטרטגיית מסחר באופציות בינאריות :