הכדאיות במסחר באופציות בינאריות

סחר באופציות קיים במשך עשרות שנים, ומשקיעים רבים משתמשים באסטרטגיות רבות כדי לשער את כיוון השוק הפיננסי. לרוע המזל תוקפן של רוב האופציות הנרכשות, רכש (Call Options) או מכר (Put Options) פוקע ללא ערך, כלומר רווח. מצב זה נוצר כיוון שברוב הזמן הפרמיה ששולמה לרכישת האופציה עולה יותר מאשר התזוזה הממשית שקרתה בנכס הבסיס. לדוגמא: משקיע רכש  100אופציות Call על מדד ה- SPY ב- $4 לאופציה שתוקפה 30 יום, במרבית המקרים האופציה לא תזוז גבוה יותר מ- 4 דולרים.

תרשים שנתי של תנודתיות יומית של מדד ה- SPY

הכדאיות במסחר באופציות בינאריות

מצב זה נוצר כיוון שהתנודתיות המתפרשת, בתפישה של גודל התזוזה בשוק, גדולה בדרך כלל מהתנודתיות ההיסטורית.

בתרשים למעלה התנודתיות המשתמעת במדד ה- SPY ETF גבוהה מהתנודתיות ההיסטורית הממשית ב- 95% מהזמן. התנודתיות המשתמעת היא הגורם היחידני בעל המשמעות הגדולה ביותר המשפיעה על מחיר האופציה.

עבור משקיעים, המחפשים להשקיע תוך שיקול דעת בחיזוי כיוון השוק של כלים פיננסיים, אחת הדרכים הטובות ביותר להשיג זאת תוך שימוש במסחר באופציות – היא לסחור באופציות בינאריות- אופציות דיגיטאליות. אופציות בינאריות, הידועות גם כאופציות “הכול או כלום”, מאפשרות למשקיעים לנחש את כיוון התנועה של כלי פיננסי בלי לשלם פרמיה משמעותית. אופציות בינאריות לתקופה קצרה לא יוצרות תיק השקעות בעל סיכון משמעותי.       

כאשר סוחרים באופציות ונילה- Vanilla Options  {אופציות המט”ח נסחרות הן באופן הבסיסי המכונה גם “וניל” (Vanilla Options) והן כאופציות אקזוטיות המכונות גם אופציות “דיגיטליות” או “בינאריות”}, כאשר השוק עולה או יורד, הסוחרים יחוו את כיוון הסיכון לטווח ארוך הקרוי דלתא בנכס הבסיס וגם את סיכון התנודתיות הקרוי VEGA.

אופציית רכש (Call Option) או אופציית מכר (Put Option) הן אופציות בינאריות (הידועות גם כאופציות מעל \ מתחת) והן בדרך כלל בתוך הכסף היות שאפילו תנודה קטנה תאפשר למשקיע לקבל את הרווח בגין האופציה שרכש.

פרופיל התמורה באופציות ונילה – vanilla option לא עובד באותה הצורה כמו באופציות דיגיטאליות היות שתזוזה קלה בנכס אינה בעלת משמעות.

למשל, אם סוחר היה רוכש אופציית רכש על מדד ה SPY כשנותרו לו 10 ימים לפני תאריך התפוגה של האופציה, כאשר השוק נסחר ב-100, תנודה ל- 101 תעלה את המחיר של האופציה באופן קל ביותר וחסר משמעות.

אבל כשסוחרים באופציות בינאריות התמורה הרגילה היא בערך 70-75% מההשקעה שסוכנה על האופציה המסוימת. זה נותן למשקיע הזדמנות לקבל החזר גם על תזוזה קטנה מאד. כאשר יש הרבה תנודתיות בשוק, למשל אחרי פרסום דו”ח כלכלי, השימוש במסחר באופציות בינאריות  מוכיח את כדאיותו. יש גם אופציות בינאריות הקרויות “אופציית נגיעה” – One Touch Option המשלמת תמורה אם השוק נוגע במחיר או רמה מסוימת במהלך חיי האופציה טרם הגיעה לזמן הפקיעה.

גידור תוך שימוש באופציות בינאריות
אופציות בינאריות מאפשרות למשקיע לגדר (להגן) על סל ההשקעות שלו או על כיוון מסוים של אופציה אותו הוא חוזה ורוכש. לדוגמה, אם סוחר רכש אופציית CALL על הזהב , הוא יכול לרכוש אופציית מכר של נגיעה אחת – One Touch PUT Option על מתחת למחיר השוק ולקבל תמורה אם השוק זז לרמה המסוימת שהוגדרה. הסוחר אמנם יפסיד את הפוזיציה שלו על נכס הבסיס שקנה כאופציית רכש אולם זה יקוזז על ידי הרווחים שלו מאופציית הנגיעה שהוא רכש בכיוון ההפוך.

לאופציות בינאריות/דיגיטליות תועלת גדולה בדרכים רבות ובהשוואה לאופציות ונילה. היתרון שלהן הוא למי שמעוניין לסחור באופן ספקולנטי על הכיוון אליו פונה השוק ולקבל תמורה רצינית ומיידית.