מילון מונחים לאופציות בינאריות ודיגיטליות

מילון מונחים - אופציות בינאריות

אופציה בינארית – Binary Option
אופציה של למעלה או למטה, של כן או לא, כלומר שבאופציות בינאריות ישנה בחירה משתי אפשרויות בלבד ושתי תוצאות אפשרויות  בלבד, בתוך או מחוץ לכסף. במסחר באופציה בינארית, הרווח או ההפסד קבועים ומוסכמים מראש

אופציה דיגיטאלית – Digital Option
מילה נרדפת לאופציה בינארית  בעלת אותן תכונות בדיוק כאופציה בינארית.

מחיר/שער נוכחי - Current Price
המחיר הנוכחי (מחיר הציטוט) של נכס לפי נתונים בזמן אמת של ספק הציטוטים, אלא אם צוין אחרת.

מחיר/שער פקיעה – Expiry Price
מחירו של נכס מסוים בהתאם לשעת הפקיעה של הנכס בהתבסס על נתוני ספק הציטוטים. מחיר פקיעת הנכס קובע אם האופציה פגה בתוך הכסף או מחוץ לכסף.

זמן פקיעה – Expiry Time
השעה והתאריך בהם האופציה פוקעת.

בתוך הכסף – In-the-money
• אופציית Call (קנייה) היא בתוך הכסף, כאשר מחיר הפקיעה שלה הוא גבוה יותר מאשר המחיר הנוכחי לפיו נקנתה האופציה.

• אופציית Put (מכירה) היא בתוך הכסף, כאשר מחיר הפקיעה שלה הוא נמוך יותר מאשר המחיר הנוכחי לפיו נקנתה האופציה.

מחוץ לכסף – Out-of-the-money
• אופציית Call (קנייה) היא מחוץ לכסף, כאשר מחיר הפקיעה שלה הוא נמוך יותר מאשר המחיר הנוכחי לפיו נקנתה האופציה.

• אופציית Put (מכירה) היא מחוץ לכסף, כאשר מחיר הפקיעה שלה הוא גבוה יותר מאשר המחיר הנוכחי לפיו נקנתה האופציה.

פקיעה על הכסף – At-the-money
אם מחיר פקיעת הנכס זהה למחיר במועד רכישת האופציה על הנכס אזי האופציה פוקעת על הכסף ומלוא סכום ההשקעה מוחזר למשקיע.

תגמול/תשלום – Payout
סכום הכסף (בדר”כ באחוזים מסכום ההשקעה) אותו יקבל המשקיע כאשר מחיר הנכס פוקע “בתוך הכסף” – בדרך כלל בין 65-81%, במסחר באופציות בינאריות.

סכום ההשקעה – Investment Amount
הסכום שהושקע באופציה מסוימת.

נכס – Asset
מכשיר פיננסי: מניה (Stock),סחורה (Commodity),מדד (Index) או צמד מטבעות (Forex pair).

נכס הבסיס-
Underlying Asset
הנכס לפיו בחר המשקיע לקחת אופציה מסוג כלשהו.

אופציית רכש – Call Option
אופציה המעניקה למשקיע רווח קבוע מראש כאשר מחיר הפקיעה של נכס הבסיס הוא גבוה יותר מאשר המחיר הנוכחי שלפיו נקנתה האופציה.

אופציית מכר – Put Option
אופציה המעניקה למשקיע רווח קבוע מראש כאשר מחיר הפקיעה של נכס הבסיס הוא נמוך יותר מאשר המחיר הנוכחי שלפיו נקנתה האופציה.

מעבר לדלפק – (Over The Counter (OTC
מכשיר פיננסי אשר נסחר כחוזה בין שני צדדים ולא בבורסה. אי לכך, רמת הפיקוח על חוזה שכזה איננה גבוהה ואיננו נמצא תחת רגולציה מוסדרת.  

ETF – Exchange Traded Fund
קרן נאמנות סחירה הכפופה לחוקים ולתקנות של קרנות הנאמנות בארצות הברית.   

SPY – Standard & Poor’s Depositary Receipts
קרן הנאמנות הסחירה הראשונה שהונפקה בארה”ב ב- 29 לינואר שנת 1993. מכונה כיום ה- SPDR S&P 500 ETF . 

VIX - Volatility index
מדד התנודתיות המכונה גם ‘מדד הפחד’  ובשמו המלא ‘מדד התנודתיות של בורסת האופציות של שיקגו’; אומד את התנודתיות הגלומה/הצפויה במדד המניות S&P 500 . 

CBOT – Chicago Board Of Trade
בורסאת שיקאגו למסחר שנוסדה בשנת 1848 והיא למעשה בורסת החוזים העתידיים הוותיקה בעולם. 

CBOE - Chicago Board of Options Exchange  
  בורסאת האופציות של שיקאגו אשר הוקמה של-ידי ה- CBOT בשנת 1973. בכך נהיתה לסביבת  המסחר באופציות הראשונה בעולם והגדולה ביותר עד עצם היום הזה.