אופציות בינאריות – סקירת שוק יומית 12.12.12

נפח האופציות הבינאריות גדל בצורה דרסטית כאשר נכסים בעלי סיכון גבוה התעודדו בעקבות עוד הקלה כמותית (Quantitative Easing) מהבנק הפדרלי בארה”ב.  מניות אמריקניות עלו גם הן, אולם סוחרי אופציות בינאריות היו זהירים בגין המשך הוויכוח אודות ‘הצוק הפיננסי’.

הוועדה הפדרלית לשוק פתוח (FOMC) פרסמה את החלטתה על שיעור הריבית בתכניתה לרכישת אג”ח וקשירת קביעת שיעור הריבית לנתונים כלכליים.  הבנק הפדרלי הסיר את הנוסח שקשר את שיעורי הריבית לתאריכים וקבעה שייקבעו על פי אבטלה ואינפלציה.  לפי הנוסח החדש הבנק הפדרלי ישאיר את שיעור הריבית בין אפס לרבע-אחוז עד שתרד האבטלה מתחת ל6.5% ושיעור האינפלציה עולה מעל 2.5%.

תכנית ה’תמריץ’ (Stimulus Plan) עודדה נכסים בעלי סיכון גבוה וגרמה לעלייה במחירי הנפט.  החדשות היסודיות לא היטיבו עם שוק הנפט אך סוחרים דחו את החדשות לאור ההחלטות האחרונות של הבנק הפדרלי.  לפי מחלקת האנרגיה האמריקנית, מלאי הנפט הגלמי עלה ב800,000 חביות משבוע שעבר.  לפי רמה של 372.6 מיליון חביות, מלאי הנפט הגלמי נמצא בקצה העליון של הטווח הבינוני לעונה הנוכחית.  מלאי הדלק עלה ב5 מיליון חביות בשבוע שעבר ונמצא בקצה העליון של הטווח הבינוני.  מלאי תזקיקי הדלקים עלה ב3 מיליון חביות בשבוע שעבר וזאת למרות שהמנתחים חזו שייוותר ללא שינוי.

מדד הS&P 500 עלה מעבר לרמת ההתנגדות 1430.  יעד ההתנגדות כעת נראה קרוב יותר לרמות הגבוהות לשנה סביב 1470.  רמת התמיכה שלו נראה קרוב לממוצע הנע ל50 יום ב1416.