Fundamental – פונדמנטלי

מסחר מוצלח הוא תוצאה של אסטרטגיות מסחר חזקות ויכולת לנתח את השווקים הפיננסיים. ניתוח שוק הינו תהליך פירוק נושא מורכב לחלקים קטנים יותר על מנת להבין טוב יותר את משמעותו של אירוע מסוים והשפעתו על שוק ההון. אסטרטגיית מסחר הינה תוכנית אשר ממפה את הסיבות לעמדת הסוחר, את תזמון העמדה ואת משך הזמן שהסוחר ינקוט בעמדה זו. כדי לבצע את תוכנית המסחר, חשוב ביותר שלסוחר תהיה היכולת לנתח את המצבים השונים אשר משפיעים על השווקים ובנוסף את היכולת ליצור תוכנית רציונאלית המבוססת על ניתוח זה.

ישנם שני סוגי ניתוחי שוק עיקריים שנעשה בהם שימוש כדי לקבל החלטות מסחר. הראשון הוא ניתוח פונדמנטלי. ניתוח פונדמנטלי (Fundamental analysis ) הוא היכולת לקבל החלטות מסחר על בסיס נושאים כלכליים, פיננסיים או פוליטיים, ולנתח כיצד ישפיעו על השווקים. אירוע יסוד יהיה אירוע כלכלי כמו תוצר מקומי גולמי או הרווחים של חברה כלשהיא אשר פורסמו.

הסוג השני הוא ניתוח טכני (Technical analysis). ניתוח טכני מבוסס על הנחת יסוד שכל המידע הזמין כבר משולב במחיר של הכלי פיננסי. לכן ניתוח תנועת המחיר ההיסטורי ייתן לסוחר תובנה לגבי תנועות עתידיות בשוק.

סוחרים ואנליסטים רבים נוהגים להשתמש בניתוחים בסיסיים וטכניים בשילוב זה עם זה. ניתוח טכני הוא מושג נרחב אשר יכול לשמש כדי ליצור אסטרטגיות מסחר ואף יכול לשמש בייצור קבלת החלטה של נקודת הכניסה ונקודת היציאה במהלך המסחר בשווקים הפיננסיים. השילוב בין שני ניתוחים אלו, הפונדמנטלי והטכני, יוצר כלי רב עוצמה למסחר מוצלח בשווקים הפיננסיים.

פונדמנטלי – Fundamental
כאשר המשקיעים מתחילים לעקוב אחר השווקים הפיננסיים, הם מתוודעים במהירות לכך שישנם גורמים רבים היוצרים את הגאות והשפל של התנועות קצרות וארוכות הטווח בשוק. מחירים של מכשירים פיננסיים משתנים בהתבסס על “תחושת השוק” (market sentiment) שהיא פונקציה של היצע וביקוש עבור מוצר פיננסי. מסחר מוצלח מבוסס על היכולת של המשקיע לנתח את השווקים הפיננסיים ולקבוע מתי המחיר של מכשיר פיננסי מסוים הינו גבוה יחסית או נמוך יחסית. שני הסוגים העיקריים המשמשים לניתוח קביעת המחיר העתידי של מכשיר פיננסי הינם הניתוח הפונדמנטלי ((Fundamental Analysis  והניתוח הטכני (Technical Analysis). שני סוגי ניתוח אלה ניתנים לשימוש באופן עצמאי או בשיתוף זה עם זה. ישנה חשיבות רבה עבור המשקיע בהכרת שני סוגי הניתוח ובהבנה כי כל ניתוח ממלא תפקיד חשוב בתיאור התנועות העתידיות של השווקים הפיננסיים ובמידולן. מטרת מאמר זה היא להציג  בפני הקורא מספר דוגמאות לניתוחים פונדמנטליים.

ניתוח פונדמנטלי – Fundamental Analysis:
ניתוח פונדמנטלי הוא תהליך של שימוש בחדשות הכלכליות, הפיננסיות והפוליטיות כדי לקבוע את התנועה העתידית של השווקים. אנליסט / משקיע  פונדמנטלי יעשה שימוש בדיווחים ובדוחות רבים בכדי להגיע לתחזית הכיוון העתידי של השווקים. לדוגמה, האנליסט יגדיר תחזית של הכיוון של מכשירים פיננסיים בהתבסס על החדשות הכלכליות כגון התוצר המקומי הגולמי או הכרזת הבנק המרכזי. אנליסט של מניות יבחן את ביצועי החברה במהלך רבעון ספציפי ו/או את הצהרות המנכ”ל לאחרונה וזאת בכדי לחזות את הכיוון העתידי של המניה. חשוב להיות מודעים למה שקורה בעולם היות ומכשירים פיננסיים, כגון: מטבעות במהלך הטווח הארוך, משקפים את מצב המדינה בה נעשה שימוש באותו מטבע. בכל יום ישנם דיווחים כלכליים בחדשות ובעיתונות הכלכלית ברחבי העולם אשר משקפים את המידע החדש הקובע את הנתיב אותו האנליסט הפונדמנטלי צריך לבחון ולעבד.

מסחר פונדמנטליסטי הוא סוג של מסחר על-פי שיקול דעת. פירוש הדבר כי הכללים אותם מפעיל  האנליסט  הינם אינדיבידואליים ויכולים להשתנות על-פי שיקול דעתו של הסוחר הפונדמנטלי. כאשר האנליסט הפונדמנטליסטי בוחן את החדשות האחרונות, הוא חייב להיות מסוגל לקבוע האם חדשות או אירועים אלו הינם בעלי משקל ותמחור והאם עליהם להיות משוקללים  בעבור המכשיר פיננסי. לדוגמה, אם הציפיות לדו”ח כלכלי כגון דו”ח התעסוקה הינן לירידה קלה בתעסוקה, האם שינוי קטן (הפתעה קטנה) הינו בעל השפעה לטווח קצר בינוני או ארוך?

בכדי להחליט האם נוצרה הזדמנות לקחת פוזיציה, האנליסט צריך לקבוע על סמך הערכות הקונצנזוס והערכות האישיות שלו, האם בעבר העריכו כראוי התנהגות מכשיר פיננסי. בדרך כלל, כאשר השוק מופתע על-ידי אי אלו  חדשות פונדמנטליסטיות, תגובת השוק היא מיידית! אחרי שכלל המשתתפים עיבדו את החדשות, השווקים ימשיכו לנוע בכיוון של התגובה הראשונית המיידית וזאת על-פני תקופה של זמן מה.

ככל שהאנליסט הפונדמנטלי מתרגל ומתאמן בהשקעה ובמסחר בשווקים הפיננסיים, הוא יתחיל להבין את החדשות הפונדמנטליות ולהבחין בין אלה החשובות לאלה שאינן חשובות אך מייצרות רעש סרק בשוק. האנליסט הפונדמנטליסטי צריך לעקוב אחר האופן שבו השוק מגיב לחדשות כלכליות מסוימות והנ”ל צריך לשמש לו כמדריך לבחינת הביצועים לנקיטת פוזיציה במסחר פונדמנטליסטי.

קשה מאד להיות אנליסט פונדמנטליסטי (Fundamental Analyst) המתמחה בכל השווקים. לכל שוק ישנן דקויות רבות המשפיעות על השינויים העדינים והגדולים בכיוון של אותו שוק פיננסי. בכדי להיות סוחר פונדמנטליסטי בעל רקורד מוצלח רצוי להתעמק בניתוח מקרי עבר  ולהתמקצע בשוק פיננסי אחד או מספר מצומצם של שווקים אשר להם התנהגות דומה והשפעה ישירה האחד על השני.

ראה בנוסף :