סמנים (אינדיקטורים) כלכליים

הספר  הבז’ – עיקרי  (The Beige Book-Major)

סיכום התגובות על המצב הכלכלי הנוכחי על ידי הסמכות הפדרלית הממונה על העתודות (רזרבות) בארה”ב, או כפי שהוא נקרא: הספר הבז’, עוזר לבדוק ולהעריך את בריאות הכלכלה האמריקאית. הספר הוא בעל 13 חלקים וכולל: 12 דוחות איזוריים מכל בנק החבר במחוזות הפדרליים השונים, ואלו מלווים על ידי סיכום לאומי כללי שנאסף מהדו”חות הפרטניים המלווים אותו. זה הזדמנות לראות כיצד הבנק הפדרלי לעתודות (Federal Reserve Bank) מפרש את בריאות הכלכלה באיזורים השונים.

 The Beige Book מפורסם שמונה פעמים בשנה, ממש לפני שהוועדות הפדרליות לשוק פתוח FOMC)) מתכנסות. אם כי אנשי הוועדה משתמשים בנתונים בזמן הישיבות עצמן, אין לדוח”ות משמעות אחרת מאשר הערך שבמידע ובסמנים.

 The Beige Book מטרתו לתת מבט רחב על הכלכלה והוא מביא הרבה גורמים שונים וסמנים לסדר היום. הבנק הפדרלי לעתודות בודק את הנושאים כמו שווקי העבודה, שכר עבודה ולחצי המחירים, מסחר ופעילות כלכלית כמו מידע בנושא הייצור. הדו”ח מתרכז בעתיד ובודק את הרבעון הבא.

 The Beige Book בעצמו אינו משפיע הרבה על השווקים בזמן הקצר, בעיקר מפני שאין בו מידע חדש שמפורסם. משקיעים ומעריכים בודקים את הספר כדי להעריך מראש מה יקרה בפגישת ה FOMC הבאה.

 The Beige Book מפורסם 8 פעמים בשנה, שני ימי רביעי שלפני פגישות FOMC בשעה    PM 2:15  .EST

 

מדד בטחון הצרכנים (The consumer Confidence Index-CCI ) - מישני

המדד הזה משוחרר אחת לחודש על ידי קבוצה עסקית ללא מטרות רווח בשם קונפרנס בורד Conference Board אשר משקיעים סומכים עליה. המדד נוצר כתוצאה ממחקר שכלל יותר מ-5000 בתים אשר בוחן את הבריאות הכלכלית היחסית, כח ההוצאה והבטחון בחוסן השוק של הצרכן הממוצע.

הדו”ח כולל שלוש כותרות מרכזיות ומידע מספרי:

 • איך הצרכנים מרגישים כעת (מדד תחושות הצרכנים) –  (Index of Consumer Sentiment)
 • איך הצרכנים מרגישים שהכלכלה הרגילה מתנהלת (בטחון בתנאי הכלכלה העכשווית) – (Current Economic Conditions )
 • איך הצרכנים חוזים שהמצב יהיה בעוד ששה חודשים (מדד צפיות הצרכנים) – (Index of Consumer Expectations)

 מדד התחושות של הצרכנים הוא מרכיב בנוסחה של ה Conference Board לגבי סמנים כלכליים.

המדד הוא יחידת מידה לבדיקת תחושות האנשים אשר יכולים לעזור למשקיעים להחליט אם השוק הוא מעל או מתחת לערכו. המחקר הוא מאד סובייקטיבי ויש לנתח את התוצאות בלי לשכוח עובדה זו.

ה CCI משוחרר ביום שלישי האחרון של כל חודש בשעה 10 בבוקר EST

 

 דו”ח היתרות של הצרכנים- משני (The Consumer Credit Report)

הינו פרסום חודשי המוצא על ידי הנהלת היתרות הפדרלית  Federal Reserve Board

אשר מעריך את השינויים בכספי החובות שעדיין לא נפרעו בצורת הלואוות ליחידים, הלוואות אשר השתמשו בהן לרכישת מוצרי צריכה. שני הסוגים של היתרות המתוארות כוללות יתרת חובות כוללת (תשלומי החזר לא קבועים) Revolving Credit  ויתרת חובות שאיננה כוללת Non-revolving Credit:

 • Revolving Credit (חוב שהחזרו אינו סכום קבוע) יכול להיות מוגדל על ידי הלקוח עד הגג המוגדר בהסכם על ידי הגורם המלווה בלי להתקשר לגורם נותן ההלוואה לבקש אישור (למשל בכרטיסי אשראי).
 • Non-Revolving Credit – תנאי ההלוואה סגורים בזמן מתן ההלוואה.

שתי הקטגוריות מתחלקות לסוגים הבאים:

 • בנקים מסחריים                        Commercial banks
 • חברות כלכליות                       Finance companies
 • איגודי אשראי                                    Credit unions
 • הממשלה וסאלי מאי  (Sallie Mae אשראי לסטודנטים)
 • ארגונים לחסכון                       Savings institutions
 • עסקים לא כלכליים         Non-financial businesses
 • קבוצות נכסים מבוטחות     Securitized asset pools

מידע נאסף דרך מחקר של הבנקים, הגופים הפיננסיים, המכירות בחנויות הצרכנים ואיגודי האשרי. כל הוצאה תראה את שלשת החודשים שעברו, התוצאות כוללות את כל החידושים  אם חלו בתקופה האחרונה.

אשראי הצרכנים משמש בתור סימן להוצאות שיקרו בעתיד יכול לרמז על דוח”ות בנושא צריכה אישית ודוח”ות בנושא המכירות של החנויות הקימעוניות לצרכן.

הדו”ח בנושא חובות הצרכנים משוחרר חודשית בדרך כלל חמישה שבועות אחרי סוף החודש בו חל הדו”ח ומשוחרר בשעה 3 אחה”צ EST

 

מדד המחירים לצרכן- עיקרי (The Consumer Price Index – CPI) 

המדד הוא אמת מידה חשובה וסמן דרך ברמת-הצרכן בנושא אינפלציה בכלכלה האמריקאית.

הוא משתמש ב”סל מוצרים” כדי להשוות קבוצות של מחירי מוצרים משנה לשנה.

ישנם שני מספרים המהווים את מדד המחירים לצרכן:

 • מדד המחירים לצרכן המבוסס על מרוויחי המשכורות העירוניים ועובדי המשרד (CPI-W )
 • CPI עבור כל הצרכנים העירוניים (CPI-U )

 המדד העשרוני הנצפה ביותר CPI CORE )לאחר שמחירי המזון ומחירי האנרגיה הורדו ממנו) הוא מדד  CPI-U שיוצג בדרך כלל עם שינויים עונתיים, כיוון שתבניות קנייה צרכנית מושפעות מאד מעונת השנה.

ה CPI הוא פרסום מפורט מאד, עם שינויי תבנית עבור רוב קבוצות הצרכנים (למשל אוכל, שתייה, לבוש, בילויים וכד) ולפי אזורים גיאוגרפיים.

יש מדדים רבים בהם משתמשים משתתפי השוק להעריך אינפלציה, אולם ה- CPI  הוא כעת החשוב והמקובל ביותר בנושא. משקיעים בשווקים רבים יחליטו על ההשקעות המיוחדות בתיק ההשקעות שלהם בהתבסס על הציפיות המופיעות בפרסום זה.

ה- CPI עוזר לעשות תיקונים בהרבה כלים הדורשים תזרים כספים (פנסיה, ביטוח רפואי, עלות המחיה כפי שמשתקפת בפוליסת ביטוח ועוד). משקיעים בעלי הכנסה קבועה צריכים להיות ערים תמיד לרמת האינפלאציה בהשוואה להשקעה שלהם, כיוון שאינפלציה גבוהה שוחקת את הערך של הכנסה קבועה.

מדד המחירים לצרכן מתפרסם חודשית, בערך באמצע החודש בשעה 8:30 בבוקר EST

 

דו”ח המוצרים בני הקיימא- משני (The Durable Goods Report)

הדו”ח הזה מספק מידע על הזמנות חדשות שהתקבלו מאלפי יצרנים של מוצרים בני קיימא, מוצרים בני קיימא מוגדרים בדרך כלל כמוצרים במסגרת מחיר גבוהה ואשר משמשים ליותר משלוש שנים.

הסל כולל מוצרים כמו מכוניות, מקררים ומחשבים. יותר מ 85 תעשיות מיוצגות במדגם אשר מכסה את כל ארצות הברית.

הפרסום הזה הוא בעל כותרת מספרית ומספרים המתייחסים לתעבורה. המספרים האלה תלויים בבדיקות חוזרות ומספרי הכותרות בדרך כלל חשופים מאד לתנודה כאשר זה מתייחס לבדיקות חוזרות, ומשום כך בלבד, המשקיעים בשוק מתיחסים למספרים האלה בספקנות.

 

מדד מחירי התעסוקה (The Employment Cost Index – ECI) – עיקרי

הדו”ח הזה מתפרסם כל רבעון והוא מתאר את מחיר ההטבות והמשכורות שמשתחררים בחודש האחרון של כל רבעון. ה ECI הוא סמן הקשור למדד אשר מציג את השינויים בשכר, בונוסים והטבות מהרבעון הקודם, אשר מוצגים לפי שעות. כל התעשיות אשר אינן קשורות בחקלאות מכוסות, מלבד העובדים הפדראליים.

המידע מסופק על ידי המשרד לסטטיסטיקה בנושאי עבודה Bureau of Labor Statistics (BLS) והוא מתחלק לקבוצות תעשיה ותעסוקה. המדד הזה הוא מדד חזק המשקף לחצים אינפלציונים הנובעים מעבודה ומשכר. היה זה אחד מהמדדים המועדפים על ידי אלן גרינספן. המשקיעים משתמשים במדד הזה יחד עם הCPI  וה- PPI כדי להחליט אם החברות יעלו את המחירים בהתחשב בעלויות העובדים הגדלות. הFederal Reserve  משתמש במדד הזה בתור רכיב למדידת לחצים אינפלציוניים.

 ה- ECI משוחרר ביום חמישי האחרון של ינואר, אפריל, יולי ונובמבר בשעה 8:30 בבוקר EST.

 

דו”ח התעסוקה- עיקרי (The Employment Report)

הדו”ח הזה ידוע גם כדו”ח המשכורות הבלתי חקלאיות, הוא סמן עם בסיס התיחסות רחב המשוחרר על ידי משרד הסטטיסטיקה במשרד העבודה (BLS ). הוא מורכב משני מחקרים נפרדים וחשובים באותה המידה. הראשון הוא הדו”ח של המשכורות של העובדים הלא-חקלאים  אשר מעריך עסקים ברחבי ארה”ב. זה הדו”ח על יחסי עבודה הכי מעמיק שקיים, ומכסה שליש מכלל העובדים הבלתי חקלאיים בכל רחבי ארצות הברית. זהו מחקר שנעשה על ידי ה BLS והוא מדווח על מספר מקומות העבודה החדשים שנוצרו תוך החודש שעבר.

המחקר השני מתייחס ל”מחקר משק הבית” ובודק תוצאות מיותר מ60,000 בתים. הוא מספק מספר אשר מייצג את המספר הכולל של אנשים מחוץ למעגל העבודה, מה שמהווה את המספר של מחוסרי-התעסוקה במדינה. המידע מעובד על ידי הUS Census Bureau   (המחלקה למפקד אוכלוסין) אשר מקבלת תמיכה ממחלקת הסטטיסטיקה של משרד העבודה. שני הדוחות יראו את השינוי מחודש קודם וגם שינויים שנתיים.

הדוח על מצב התעסוקה הוא פרסום חשוב ביותר שמתאר את עמוד השדרה של כלכלת ארצות הברית. התשלומים לעובדים בלתי חקלאיים חשוב למשקיעים מאד ושינויי המספרים יכולים להזיז את שווקי ההון. כלכלה בגדילה יוצרת בדרך כלל בערך 150,000 מקומות עבודה לחודש. סוחרים ואנשי כלכלה יכולים להשתמש במספר זה כמדריך להחליט אם יש גדילה או צמצום בשוק. נקודת פניה במספר זה הן סמנים בטוחים לשינויים במצב הכלכלה.

דו”ח משקי הבתים מתבסס על מדגם קטן יותר ויתכן שיהיה יותר סובייקטיבי, אבל ההכללת העובדים העצמאיים למשל, עושה את המספרים המתקבלים לבעלי חשיבות בזמן שבו הרבה אנשים מתחילים עסקים עצמאיים. מחקר משקי הבית מזהה את רמת התעסוקה, בניגוד למספר האנשים המועסקים במשך החודש הקודם כפי שמראה המחקר של החברה. דוח משקי הבתים לוקח בחשבון שינויים דמוגרפיים במדה מסויימת, כאשר המחקר הרשמי סופר רק את כלל מקבלי המשכורות. למעשה, דוח משקי הבתים עובד כמו מפקד אוכלוסין קטן, ולכן אותו דוח תעסוקה יכול להראות עליה במשכורות. המידע על מספר השעות שעבדו בהן עוזר להאיר היכן נמצאת הכלכלה במעגל העיסקי. חברות יאריכו הרבה פעמים את מספר שעות העבודה של העובדים המועסקים על ידיהן לפני שישקלו להעסיק עובדים חדשים.

הדו”ח על מצב התעסוקה מתפרסם ביום שישי הראשון של כל חודש בשעה 8:30 בבוקר.

 

דו”ח מכירת הבתים – משני (The Existing Home Sales Report)

זהו פרסום חודשי המכסה את מספר הבתים הקיימים שנסגרו במשך החודש שנבדק, יחד עם המחירים הממוצעים של המכירות לפי אזורים גאוגרפיים. המידע נאסף ומשוחרר על ידי הארגון הלאומי של המתווכים.

דו”ח התחלות בניה משחררים מידע על עסקות בבניה החדשה ולכן נותנים מידע בנושא סמן בניה, מכירות קיימות הן מדד יותר ברור לגבי דרישה בין הצרכנים.

הדו”ח מתפרסם בשבוע הרביעי של כל חודש בשעה 8:30 EST

 

דו”ח הזמנות ממפעלים-מישני (Factory Orders Report) 

הדו”ח הזה מורכב ממידע ישן וממידע חדש חלקי בקשר לסקטור היצרני. הדו”ח כולל את המידע על מוצרים בני קיימא, אשר מפורסם שבוע קודם (עם בדיקה מחדש של הנתונים), והצגה של מוצרים אחרים, והוא מיצג גם תעשיות כמו תעשיית הלבוש והמזון.

דו”ח ההזמנות מהמפעלים שימושי יותר מהדו”ח על מוצרים בני קיימא כיוון שהוא בודק מגמות בתוך התעשייה. הוא מחלק נושאים מוגדרים לקטגוריות שאינן מצויות בדו”ח על הזמנות מוצרים בני קיימא. הפרסום מאפשר ראיה עתידית לגבי מידע כמו רמות המלאי ועסקים חדשים, אשר יכולים להלקח בחשבון לקראת תקופות רווח בעתיד. הדו”ח בנושא הזמנות ממפעלים מתפרסם מספיק מוקדם כדי שיהיה שימושי להערכה וניתוח של תמ”ג- תוצר לאומי גולמי, בתור כלי להכנת המידע הזה.

דו”ח הזמנות מפעלים משוחרר בשבוע הראשון של החודש בשעה 8:30 בבוקר EST

 

תמ”ג – תוצר לאומי גולמי (The Gross Domestic Product GDP) - עיקרי

GDP או התמ”ג – תוצר לאומי גולמי הוא אחד מהסמנים החשובים ביותר עבור כל המדינות.

הסמנים הם מאגר נתונים לגבי כל התוצר הכלכלי של מדינה. ה GDP מייצג את ערך השוק של כל המוצרים והשירותים אשר מיוצרים על ידי הכלכלה הלאומית בזמן מסויים שנמדד.ה- GDP כולל צריכה אישית, מלאי פרטי, עלויות בנייה ששולמו, רכישות על ידי הממשלה והמאזן עם גופי מסחר זרים. GDP הוא מספר רבעוני והוא מגיע במושגים של אחוזי גדילה. הGDP  הוא דו”ח מאד מפורט, אשר אוסף את רוב הנתונים שנראו ברבעון וצובר אותם. הדעה המקובלת היא ש 2.5-3.5% גידול לשנה מייצג גדילה בריאה ותועלתית של ה GDP מספיק כדי לאפשר לתאגידי המסחר רווחים וגידול בכוח האדם, אבל צנוע מספיק לא לעורר חששות מאינפלציה. ההגדרה המקובלת של כלכלה במיתון הוא שני רבעונים רציפים בהם היה גידול שלילי ב GDP.

אם כי גם ערכי היבוא וגם ערכי היצוא כלולים בדו”ח הGDP, היבוא מופחת מהGDP  הכללי, מה שאומר שכל המוצרים שנרכשו או יובאו לא נחשבים כתרומה ל GDP. הרווח של התאגידים ורשימות המלאי המופיעים בדו”ח ה GDP הם מקור מצויין