ניתוחי שוק

מסחר מוצלח מגיע יד ביד עם אסטרטגיות מסחר חזקות ויכולת לנתח את השווקים הפיננסיים. ניתוח שוק הינו תהליך של פירוק נושא מורכב לחלקים קטנים יותר על מנת להבין טוב יותר את משמעותו של אירוע מסוים ומה תהיה השפעתו על שוק ההון. אסטרטגיית מסחר הינה תוכנית אשר ממפה מדוע סוחר ינקוט בעמדה כלשהיא, מתי הוא ינקוט בה, ובמשך כמה זמן ינקוט באותה עמדה. כדי לבצע את תוכנית המסחר, חשוב ביותר שלסוחר תהיה היכולת לנתח את המצבים השונים אשר משפיעים על השווקים ובנוסף היכולת ליצור תוכנית רציונאלית המבוססת על ניתוח זה.

ישנם שני סוגי ניתוח שוק עיקריים שנעשה בהם שימוש כדי לקבל החלטות מסחר. הראשון הוא ניתוח פנדומנטלי (Fundamental analysis). ניתוח פנדומנטלי הוא היכולת לקבל החלטות מסחר על בסיס נושאים כלכליים, פיננסיים או פוליטיים, ולנתח כיצד ישפיעו על השווקים. אירוע יסוד יהיה אירוע כלכלי כמו תוצר מקומי גולמי או הרווחים של חברה כלשהיא אשר פורסמו.

הסוג השני הוא ניתוח טכני (Technical analysis). ניתוח טכני מבוסס על הנחת יסוד שכל המידע הזמין כבר משולב במחיר של הכלי פיננסי. לכן, ניתוח תנועת המחיר ההיסטורי ייתן לסוחר תובנה לגבי תנועות עתידיות בשוק.

סוחרים ואנליסטים רבים נוהגים להשתמש בניתוחים בסיסיים וטכניים בשילוב אחד עם השני. ניתוח טכני הוא מושג נרחב אשר יכול לשמש כדי ליצור אסטרטגיות מסחר, ואף יכול לשמש בייצור קבלת החלטה של נקודת הכניסה ונקודת היציאה במהלך המסחר בשווקים הפיננסיים. השילוב בין שני ניתוחים אלו, הפנדומנטלי והטכני יוצר כלי רב עוצמה שניתן להשתמש בו למסחר מוצלח בשווקים הפיננסיים.


ראה בנוסף :